Help
Start Free
ตรวจสอบรายงานเดินบัญชีและรายได้ของคุณในไม่กี่วินาที

ตรวจสอบรายงานเดินบัญชีและรายได้ของคุณในไม่กี่วินาที

ทดแทนการขอรูปถ่ายรายงานการเดินบัญชีและอ่านข้อมูลแบบ OCR ระบบที่ช่วยอ่านตรวจสอบธุรกรรมและการปลอมแปลงเอกสารได้แม่นยำ 99.9% แบบเรียลไทม์

เร็วกว่าคู่แข่งและประเมินความเสี่ยงการขอสินเชื่อให้ลูกค้าคุณได้ทันทีอย่างมั่นใจ

ส่งแบบฟอร์มการขอรายงานการเดินบัญชีแบบ No-Code

ส่งแบบฟอร์มการขอรายงานการเดินบัญชีแบบ No-Code

ตรวจสอบข้อมูลรายงานการเดินบัญชีรูปแบบ e-PDF ใช้ได้บนทุกอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม

รองรับรายงานการเดินบัญชีทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

รองรับรายงานการเดินบัญชีทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ครอบคลุมกว่า 10 ธนาคารพานิชย์และธนาคารรัฐหลักในประเทศ

พิสูจน์ไฟล์ของจริงและตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย

พิสูจน์ไฟล์ของจริงและตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์และการปลอมแปลงข้อมูล ตัวเลข ยอดรวม

จัดหมวดหมู่ธุรกรรมและสรุปข้อมูล insights

จัดหมวดหมู่ธุรกรรมและสรุปข้อมูล insights

แยกแยะประเภทธุรกรรมและใช้ข้อมูลสรุปและตั้งกฎเกณฑ์เพื่อตัดสินใจแทนคนแบบเรียลไทม์

ดึงและตรวจสอบรายการ e-statement ผ่าน API

ดึงและตรวจสอบรายการ e-statement ผ่าน API

เชื่อมต่อได้ง่ายผ่าน e-PDF Bank Statement API และผนวกกับ UI ด้านหน้าของคุณ ตัวเลือกนี้ไม่ต้องการการกำหนดค่าใด ๆ ในฟอร์มเว็บ UpPass

เปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบรายงานการเดินบัญชี ภายในหนึ่งวัน ไม่ง้อทีมเทค

สร้างฟอร์มให้ลูกค้าอัพโหลดรายงานการเดินบัญชีแบบ e-PDF
สร้างฟอร์มให้ลูกค้าอัพโหลดรายงานการเดินบัญชีแบบ e-PDF
ตั้งค่าฟอร์ม ตัวอักษร โลโก้ ในแบรนด์ของคุณ กำหนดระยะเวลาการทำธุรกรรมที่ต้องการหรือการทำธุรกรรมล่าสุดที่ผู้ใช้ต้องการ
แชร์ลิงก์โดยตรงกับผู้ใช้ของคุณหรือแนบลงในแอปของคุณ
แชร์ลิงก์โดยตรงกับผู้ใช้ของคุณหรือแนบลงในแอปของคุณ
ใช้งานง่ายกับผ่านแอพ ไลน์ หรือ FB Messenger หรือ แอพพลิเคชั่นบนเว็บ และ มือถือ
ทำการตัดสินใจจากข้อมูลรายงานการเดินบัญชีแบบอัติโนมัติ
ทำการตัดสินใจจากข้อมูลรายงานการเดินบัญชีแบบอัติโนมัติ
เข้าถึงการ insights การคำนวนรายงานการเดินบัญชีและใช้ค่าคำนวนในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
Export ข้อมูลธุรกรรม หมวดหมู่ ธุรกรรม และ แจ้งการเดินบัญชีที่น่าสงสัย
Export ข้อมูลธุรกรรม หมวดหมู่ ธุรกรรม และ แจ้งการเดินบัญชีที่น่าสงสัย
คลิกเดียวเพื่อดาวน์โหลด Excel File จากหลากหลายธนาคารให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO 27001 และมาตรฐานระดับโลก
                สำหรับตัวเลือกที่ให้บริการแบบไม่จัดเก็บไฟล์และการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน VPN

ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO 27001 และมาตรฐานระดับโลก สำหรับตัวเลือกที่ให้บริการแบบไม่จัดเก็บไฟล์และการเชื่อมต่อโดยตรงผ่าน VPN